JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND AZ ÓVODÁBAN

A Kormány intézkedései kapcsán a lent olvasható eljárásrendek érvényesek és betartandók az óvodában.

Mivel a veszélyhelyzet még 2022. június 18.-ig érvényben van, kérem, szíveskedjenek az alábbi intézkedéseket betartani, ami megakadályozza a visszafertőződés lehetőségét, és biztosítja az óvoda zavartalan működését!

– A szülő/ gondviselő részére az óvodával való kapcsolattartásra továbbra is az e- mail és telefon javasolt, csökkentve a személyes találkozásokat.

– A szülői értekezletek, fogadó órák megtartására javasolt továbbra is az online kapcsolattartás azonban az egészségügyi előírások betartása mellett lehetőség van személyes jelenléttel megszervezni ezeket az alkalmakat.

Továbbra is fontos, hogy nem az óvodapedagógus, hanem az óvoda hivatalos e-mail és telefonszámait használják az óvoda értesítésére, tekintettel arra, hogy az óvodapedagógus a gyermekekkel foglalkozik, mobil telefont csak az óvodai szabályzatok figyelembe vételével használhat!

A gyermekek óvodába érkezésére továbbra is javasolt az önálló beérkezés, de a szülő általi személyes bekísérési forma is támogatott, – figyelembe véve a gyermekek életkorát és önállóság szintjét – a megfelelő fertőtlenítő előírások betartása mellett. (kézfertőtlenítő, maszk viselése javasolt, távolságtartás)

– Amennyiben szükséges a szülő vagy az óvoda részéről a személyes ügyintézés, kapcsolat, kézfertőtlenítő használata után az intézményben csak a lehető legszükségesebb időt töltsék !

2022 június hóra az ebéd megrendelése a gyermek részére a szülő által ez e- mailen történik info@barossovi.hu. Határidő: május 10-e! Kedvezményben részesülő gyermekek (akik nem fizetnek az étkezésért) részére is meg kell rendelni e- mailen keresztül a szülőnek az étkezést!

– Az e- mail alapján az óvodatitkár kiküldi mindenkinek a fizetendő összegről az értesítést, aki átutalással teljesíti az étkezés befizetését. Amennyiben nem érkezik értesítés május 11-ig az Önök e- mail címére a fizetendő összegről, mindenképpen vegyék fel az óvodával a kapcsolatot e- mailben info@barossovi.hu, vagy telefonon: 289-03-90

  • Figyelem! Az elektronikus ebéd lerendelés bevezetése SZEPTEMBER 1.- től folyamatosan történik. Köszönjük azon szülőknek akik már regisztráltak és aktívan használják az online lerendelési módot!

Akinek ez még nem sikerült valamilyen okból, kérem vegyék fel a kapcsolatot az óvodatitkárral. (erről bővebben tájékozódhat az óvoda honlapján: www.barossovi.hu – Hasznos Információk – Elektronikus lerendelés címszó alatt)

  • A megrendelt ebéd lerendelése betegség, hiányzás esetén továbbra is szükséges e- mailben, telefonon, valamint a Házirendben rögzített módon a higiéniai előírások fokozott betartásával.( kézfertőtlenítés) Kérjük, minél előbb térjenek át az elektronikus étkezés lerendelési rendszer használatára!

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy továbbra is fokozottan figyeljenek az étkezés megrendelésére és hiányzás esetén a lerendelésére!

 

A Házirend szerint a szülőnek kötelessége bejelentenie gyermeke távolmaradását, valamint a gyermek hiányzását igazolnia kell, amit betegség esetén az orvossal konzultálva, szülői nyilatkozattal, egyéb távollét esetén az óvodában biztosított formanyomtatvány (KIKÉRŐ) kitöltésével tehet meg! A távollét időtartamának engedélyezéséről az indokot figyelembe vételével a vezető dönt.

 

Kérjük a fent leírt eljárásrend betartását, annak érdekében, hogy a gyermekek óvodába járása gördülékenyen megvalósuljon, valamint a kötelező óvodába járásnak a törvényi előírások szerint meg tudjanak felelni!

 

Kérdés esetén kérjük, a fenti e-mail címre írjon. Köszönjük szíves együttműködésüket!

 

Óvodavezetés

 

 

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Eljárásrendje
Szülői nyilatkozat óvodába jövetel

 

Pesterzsébet Önkormányzata 2021. november 16-án megrendezte a 150 éves Pesterzsébet Emlékérem ünnepélyes átadásának ünnepségét. Ezen alkalommal Ezüst emlékéremmel köszönte  meg Bélteczkyné Szende Hilda óvodavezető munkáját. Gratulálunk!

A Baross óvoda 2021 év pedagógus napján Pedagógus szolgálati emlékéremmel kitüntetett dolgozói: Szabóné Kádár Katalin és Szabó Gizella óvodapedagógusok. Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!

Urbán Enikő, német nemzetiségi óvodapedagógusunk kapta 2021 évben pedagógus napon, a Német nemzetiségi kultúráért díjat. Büszkék vagyunk rá és gratulálunk neki!  

Márton napi ajándék az Iskolától

Hagyományteremtő jelleggel ovisaink a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolába látogattak volna Márton napi főpróbájukat megnézni. Sajnos a vírus helyzet úgy hozta, hogy nem tudunk átmenni hozzájuk. Mivel ajándékkal is készültek a...

Karantanya nyeremény

November 5-én délelőtt Varga-Boros Annamária és kolléganője a Karantanya képviseletében átadták a Sárga Napsugár csoportnak a 2021 nyarán meghirdetett aszfaltkréta rajzverseny fődíjas ajándékcsomagját. A verseny 2,5 hónapig zajlott, a legtöbb Facebook lájkot gyűjtő...

Hagyományainkhoz kapcsolódó élményeink

Nemzeti ünnepünk – március 15.

A német hagyományok ápolása mellett, magyar hagyományainkra is nagy hangsúlyt fektetünk az óvodai nevelés során. Így természetesen Nemzeti Ünnepünk – Március 15.-e is fontos helyet foglal el óvodánk életében. A vírus helyzetre való tekintettel, az idei évben rendhagyó...

Maskara felöltés, kiszebáb égetés

Már a farsang előtti hetekben visszhangoztak az óvoda falai az újra és újra elhangzó kérdéstől: – Te minek öltözöl be farsangkor? Ilyenkor elhangzik egy válasz, aztán másnap pedig egy másik. Az viszont, hogy ténylegesen milyen jelmezbe bújnak a gyerekek, csak azon a...

Az egészség a legfontosabb – Egészségnap a Baross oviban

Az egészség, az egészséges életmód kialakítása kiemelt területe óvodánk Pedagógiai Programjának. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy már óvodáskorban kialakuljon a gyermekekben az egészségtudatosság, az egészségmegőrzés és annak fontossága. A mindennapokban...

Kiskarácsony, nagykarácsony…

Már december elejétől fénybe öltözve várták a csoportok a karácsonyt. Az adventi naptár nyitogatása is egyre azt mutatta, hogy közeledünk az ünnephez. Erre a csodálatos napra, amelyet óvodánkban december 14-én tartottunk – vidám karácsonyi énekeket, verseket tanultak...

Óvodánkba december 6.-án megérkezett végre a várva-várt Télapó

A gyerekek már nagy izgalommal várták. Egész héten szorgalmasan készült minden csoport: Termet díszítettek, énekeket, verseket tanultak, rajzoltak, festettek, hogy mire megérkezik, méltóképpen tudják fogadni. Először az udvaron járt körbe, és onnan kukucskált be...

A Népmese napja a 81-es óvodában

2020. szeptember 30-án ünnepeltük óvodánkban a Magyar Népmese napját. E jeles napon Benedek Elek születésnapjára és meséire is emlékeztünk. Igyekeztünk felhívni, a meseszerető gyerekek és szülők figyelmét arra, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel...

Autómentes nap 2020. szeptember 22

Szeptember végén tartottuk az autómentes napot óvodánkban. Ahogy minden évben idén is felhívtuk a gyerekek figyelmét az egészséges életmódra, a gyakori sétára, kerékpározásra. Ezen a héten a csoportokban az óvó nénik a közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket adták át...

Márton nap

A magyaros csoportok is megemlékeznek minden évben a Márton napról, ekkor megismerkedhetnek a gyerekek szent Márton legendájával, a jeles naphoz kapcsolódó népszokásokkal, jóslásokkal, hiedelmekkel. Emellett libáról szóló dalokat éneklünk, verseket, mondókákat mondunk...

Tökfaragás

Novemberi tevékenységeink közé tartozik a tökfaragás is. Eddig ez a szülők közreműködésével, kézműves délután keretében történt, de sajnos az idén a vírushelyzet miatt ebből ők kimaradtak. Azonban ez nem vette el a gyerekek kedvét. A szülőkkel közösen szép nagy...

Teréz nap

Ebben a nevelési évben is nagy izgalommal várták a gyerekek a Teréz napi szüreti mulatságot. Sajnos a vírushelyzetre való tekintettel a szülők felé nem tudtuk megnyitni az rendezvényt, de ez nem befolyásolt minket abban, hogy a gyerekekkel ne emlékezzünk meg erről a...

ONLINE OVI

ONLINE OVI

Az óvodai beiratkozás a 2022/2023 nevelési évre megtörtént.
Köszönjük azon Szülőknek a bizalmat, akik a Baross óvodát választották.

Rövid időn belül értesítjük Önöket a felvételről, valamint a szülői értekezlet időpontjáról.

Az új óvodásokat szeretettel várjuk 2022.06.03-án 15.00h kezdettel megrendezésre kerülő JUNIÁLISRA!

Óvodavezetés