A KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY köszöni és várja 2022-ben is az ADÓ 1%-át!

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY

ADÓJUK 1%- ÁVAL

SEGÍTSÉK A KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁT!

TÁMOGATÁSUK LEHETŐSÉGET AD AZ ÓVODÁS GYERMEKEK ÁLTAL HASZNÁLT ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSÉRE, AZ ÓVODAI NEVELÉS VALAMENNYI TERÜLETÉN AZ EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, VALAMINT NYELVI FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI BŐVÍTÉSÉRE.

ADÓSZÁMUNK: 18232637-1- 43

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

Kuratórium nevében: Taraczköziné Endrődi Zsuzsanna Elnök