Óvodánkról

Óvodánk jelene

Bélteczkyné Szende Hilda

Bélteczkyné Szende Hilda

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetö

Harsányi Ildikó

Harsányi Ildikó

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Központi Óvoda – Baross u. 79. vezetöhelyettes

Láng Krisztina

Láng Krisztina

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Tagóvodája4 Tagóvoda - Baross u. 81. tagóvodavezetö

Baross u. 79.

Óvodapedagógusok:

Harsányi Ildikó
Pap Eszter
Uicz-Juhász Vivien
Nagy Hanna Viola
Feketéné Sebők Katalin

Nevelést segítő dolgozók:

Fercsák Viktória
Kelemenné Lakatos Mónika
Riskó Edina

 

 

Baross u. 81.

Óvodapedagógusok:

Láng Krisztina
Szabó Ilona
Zátrok Istvánné
Puskáné Zsiga Anikó
Szabóné Kádár Katalin
Keszthelyi Lászlóné
Lugosi Szandra
Murányiné Bényei Ibolya

Nevelést segítő dolgozók:

Szűcs Lászlóné
Győr Krisztina
Varga Márta
Bátyiné Mezei Boglárka

Szatmáriné Viszlay Kinga

Óvodatitkár

Keszeli Attila

Keszeli Attila

Kertész, karbantartó

Albert Tímea

Pedagógia asszisztens - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Központi óvoda – Baross 79.)

Konyhai dolgozó - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Központi Óvoda – Baross 79.)

Kirchmayer Anita

Kirchmayer Anita

Pedagógia asszisztens - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Tagóvoda – Baross 81.)

Hajnal Ildikó

Hajnal Ildikó

Konyhai dolgozó - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Tagóvoda – Baross 81.)

Óvodánk már 55 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájaként két épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az előkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegőt, felszereltsége folyamatosan bővül.
Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK- EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS – KÖRNYEZŐ VILÁG MEGISMERÉSE áll.
Óvodánkban minden csoportban 2 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek dolgoznak. Nevelőink tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék – minőségbiztosítással figyelemmel kísért – nevelő, oktató munkájukat. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. Logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, kezeli a beszéd-hibákat.

Gyermekorvosunk és védő nénik heti rendszerességgel látogatják az óvodát, biztosítva az egészség megőrzését. Az irodában az óvodatitkár végzi az intézményi adminisztrációs feladatokat. A kertész karbantartó segíti a javítási munkálatokat az óvoda zavartalan működése érdekében.
Nevelőtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú. Egyéniségükre jellemző a szeretet, a türelem, szemléletüket az értékek tisztelete, megőrzése határozza meg.A nevelőközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derűsen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlődés egészséges körülményeit. Az óvodai nevelőmunkát áthatja a hagyományok ápolása, ami a jeles napok megünneplésében teljesedik ki.
A JÁTÉK az óvodás korú gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége. Az óvodai mindennapokban a játékra fordítjuk a legtöbb időt, mert ezáltal különböző érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, új ismeretek birtokába jutnak. Fejlődnek képességeik: mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk, beszédük, érzelmeik.

A MOZGÁS az élet alapja. A mozgás segíti a gyermeket a környező világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. Az év folyamán a gyermekek mozgásigényét rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportvetélkedők szervezésével bővítjük. Lehetőséget biztosítunk igény szerint a helyi programunk célkitűzéseit elősegítő délutáni sportoláshoz. Nagyon kedvelt az Ovi –Foci, Karate, a Ritmikus tánc, Sportmanó, Angol nyelvvel való ismerkedés, és biztosítjuk a Hitoktatást is az érdeklődők számára.
A tehetséges gyermekekről sem feledkezünk meg. A felzárkóztatás mellett a gyermekek tehetségének kibontakoztatása, továbbfejlesztése, a tehetségek gondozása elengedhetetlen feladatunk. 2013-ban akreditáltuk a Hétszínvirág Kíváló Tehetségpontot. Ide járhatnak a mozgásban, a vizuális képességekben, illetve a német nyelv használatában kiemelkedő gyerekek. Óvodánkban három tehetséggondozó műhely is működik: Kindergarten, Izgő-mozgó és Kis kézműves tehetségműhely
Az elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazó nevelői attitűddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a „világ csodáit”, életünk értékeit, és óvodás éveik alatt olyan élményekhez juttatjuk őket, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvő gyermek és felnőtt éveikben egyaránt.

Visszatekintés az eltelt időszakra