Óvodánkról

Óvodánk jelene

Bélteczkyné Szende Hilda

Bélteczkyné Szende Hilda

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetö

Harsányi Ildikó

Harsányi Ildikó

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Központi Óvoda – Baross u. 79. vezetöhelyettes

Láng Krisztina

Láng Krisztina

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Tagóvodája4 Tagóvoda - Baross u. 81. tagóvodavezetö

Baross u. 79.

Óvodapedagógusok:

Harsányi Ildikó
Nagy Dorina
Pap Eszter
Uicz-Juhász Vivien
Nagy Hanna Viola
Feketéné Sebők Katalin

Nevelést segítő dolgozók:

Fercsák Viktória
Kelemenné Lakatos Mónika
Riskó Edina

 

 

Baross u. 81.

Óvodapedagógusok:

Láng Krisztina
Szabó Ilona
Zátrok Istvánné
Puskáné Zsiga Anikó
Szabóné Kádár Katalin
Keszthelyi Lászlóné
Lugosi Szandra
Murányiné Bényei Ibolya

Nevelést segítő dolgozók:

Szűcs Lászlóné
Győr Krisztina
Varga Márta
Bátyiné Mezei Boglárka

Szatmáriné Viszlay Kinga

Óvodatitkár

Keszeli Attila

Keszeli Attila

Kertész, karbantartó

Albert Tímea

Albert Tímea

Pedagógia asszisztens - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Központi óvoda – Baross 79.)

Konyhai dolgozó - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Központi Óvoda – Baross 79.)

Kirchmayer Anita

Kirchmayer Anita

Pedagógia asszisztens - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Tagóvoda – Baross 81.)

Hajnal Ildikó

Hajnal Ildikó

Konyhai dolgozó - Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Tagóvoda – Baross 81.)

Óvodánk már 59 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájaként két épületben 7 gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az előkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegőt, felszereltsége folyamatosan bővül.
Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK- EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS – KÜLSŐ VILÁG MEGISMERÉSE áll.
Óvodánkban felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok, szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek dolgoznak. Nevelőink tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék nevelő, oktató munkájukat.

Pedagógiai programunk specialitása a német nemzetiségi nevelés, melyben a gyermekek kétnyelvű környezetben nevelődnek. A székhely óvodában német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. A három nemzetiségi csoportba vegyes életkorú gyermekek járnak, a nemzetiségi nevelésben a nyelv játékos elsajátítása mellett a német hagyományok megismerésére, gyermek közelivé tételére, valamint a hagyományok átörökítésére helyezzük a hangsúlyt.

Logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, kezeli a beszéd-hibákat.
Gyermekorvosunk és védő nénik heti rendszerességgel látogatják az óvodát, biztosítva az egészség megőrzését. Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában együttműködik az utazó gyógypedagógusi hálózat szakembereivel. Ebben a nevelő-fejlesztő munkában az óvodapedagógusoknak szakképzett pedagógiai asszisztensek nyújtanak segítséget. A részképességben fejlesztésre szoruló gyerekek részére heti rendszerességgel rendelkezésre áll az alapozó terapeuta által tartott mozgásfejlesztést. További egyéni fejlesztés esetén az Alapozó terápiára az óvodában van lehetőség egyéni szervezéssel térítéses formában.
Az irodában az óvodatitkár, gazdasági ügyintéző végzi az intézményi adminisztrációs feladatokat. A kertész-karbantartók segítik a javítási munkálatokat az óvodák zavartalan működése érdekében.
Nevelőtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú. Egyéniségükre jellemző a szeretet, a türelem, szemléletüket az értékek tisztelete, megőrzése határozza meg. A nevelőközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derűsen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlődés egészséges körülményeit. Az óvodai nevelőmunkát áthatja a hagyományok ápolása, ami a jeles napok megünneplésében teljesedik ki.

A tagóvoda sajátossága, hogy a gyermekcsoportok azonos életkorú csoportok is szerveződnek. Itt négy magyar csoport kapott otthont. A csoportszobák tágasak, a felszereltségre jellemző, hogy változatos, sokféle fejlesztő eszközt biztosítunk a tevékenységekhez, a mobil mozgásfejlesztő eszközök használata jól szolgálja a gyermekek preventív mozgásfejlesztését. Az egészségnevelés érdekében az óvodában SÓSZOBA került kialakításra, mindkét óvoda gyermekei rendszeresen használhatják.
A tagóvodánkban a képességek fejlesztést áthatja a magyar hagyományőrzés, a magyar zenei, irodalmi értékek a magyarságtudatot a szülőföldhöz való tartozást erősítik a gyermekek nevelésében. A kézműves tevékenységekben a népi kismesterségekkel ismertetjük meg óvodásainkat. A környezeti nevelésben kiemelten megjelenik a fenntarthatóságra nevelés gyermek közelisége, valamint a magyar hagyományokhoz kapcsolódó jeles, valamint” zöld napok” jelentősége. Ennek eredményeként csatlakoztunk a „Madárbarát Óvodákhoz”.
Bevezettük egy csoportban „Játékos sakkmódszert”, mely nagy siker a gyermekek nevelésben, fejlesztésében. Az angol nyelvvel való ismerkedést a délutáni időben a nyelvtudással rendelkező pedagógusok alkalmazzák a korai nyelvvel való ismerkedés sikere érdekében.

A JÁTÉK az óvodás korú gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége. Az óvodai mindennapokban a játékra fordítjuk a legtöbb időt, mert ez által különböző érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, új ismeretek birtokába jutnak. Fejlődnek képességeik: mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk, beszédük, érzelmeik.
Az óvoda Pedagógiai Programja a KÖRNYEZETI NEVELÉST helyezi a középpontba, ennek érdekében az óvoda előkertjét úgy alakítottuk ki, hogy kiskertek, fűszerkert és tanösvény biztosítsa a tudástartalmak megfelelő közvetítését, ahol a gyermekek tevékenyen vesznek részt ezek gondozásában. A KRESZ Parkban gyakorolják a gyermekek a szabályos közlekedést. Az óvodaink elnyerték a „Biztonságos Óvoda” címet.
A MOZGÁS az élet alapja. A pedagógusok alkalmazzák a korszerű, változatos mozgásfejlesztő módszereket, melyben kiemelt a preventív tartásjavítás játékos alkalmazása. A mozgás segíti a gyermeket az őket körülvevő világ megismerésében, a környezet felfedezésében és „meghódításában”. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. Az év folyamán a gyermekek mozgásigényét rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportprogramok szervezésével bővítjük. Lehetőséget biztosítunk igény szerint a pedagógiai programunk célkitűzéseit elősegítő délutáni sportoláshoz. Szülői igényeket figyelembe véve helyet adunk a tanfolyamoknak a nevelési időn kívül. Ezen tevékenységeket szakoktatók végzik. Nagyon kedvelt az ovi foci, birkózás, német nemzetiségi tánc, mozgásos fejlesztés. Polgár Judit módszere alapján, sakk szakkörön is bővíthetik ismereteiket a gyerekek. Biztosítjuk a hitoktatást is az érdeklődők számára.
A felzárkóztatás mellett a tehetségfejlesztés kiemelten valósul meg óvodánkban. A gyermekek tehetségének kibontakoztatása, továbbfejlesztése, a tehetségek gondozása elengedhetetlen feladatunk. Ennek érdekében 2013-ban az óvoda létrehozta a Hétszínvirág Tehetségpontot, mely kiváló akkreditációt, minősítést kapott.
Az óvodai tehetségfejlesztés a tehetségműhelyek működtetésével valósul meg. Mozgásban, a vizuális képességekben, illetve a német nyelv használatában kiemelkedő gyerekek „a kis tehetségígéretek” három tehetséggondozó műhelyben vesznek részt: Kindergarten, Izgő-mozgó és Kis kézműves tehetségműhely.
A „Játékos Informatika az óvodában” projekt által fokozatosan teremtjük meg a lehetőséget a gyermekek IKT kompetenciájának fejlesztésre. A projekt gyermek közeli módszer, mely eszközszinten áll a gyermekek részére egyes tevékenységhez kapcsolódóan. Mindkét óvodában az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nagycsoportosok részére az úszás- és korcsolyaoktatást.

Nevelési hitvallásunk, hogy elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazásával, nevelői attitűddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a „világ csodáit”, életünk értékeit, óvodás éveik alatt olyan élményekhez juttatjuk őket, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvő gyermek és felnőtt éveikben egyaránt.