Tehetségműhelyeink

Kis- Kézművesek Tehetségműhelyben Andi, Kati Anikó és Mariann nénivel a szerda délutáni műhelyfoglalkozásokon a gyermekek heti rendszerességgel cselekvő, tevékeny részvétellel ismerhetik meg a magyar hagyományőrző technikákat, természetes anyagokkal történő alkotás örömét, ezáltal megvalósíthatják önálló ötleteiket, kifejezhetik a bennünk rejlő kreativitásukat, külső programok, kirándulások során pedig sok- sok élményhez juthatnak. A foglalkozásokon rendszeres a jókedv, családias hangulat és a közös alkotás örömét áthatja a mese, vers, zene, közös ének, tánc, amelyek által fejlődik személyiségünk, önkifejező készségünk.

Izgő- Mozgók Tehetségműhelyben minden kedden délután Kata, Kriszti és Ildikó néni műhelyfoglalkozásain változatos mozgásformákat szervez a mozgásban tehetséges gyermekeknek, és melyeket különleges eszközök alkalmazásával tesznek érdekessé. Mert ezek a mozgásformák fejlesztően hatnak az erő- állóképesség, mozgáskoordináció fejlődésére, versenyszellemük
alakítására. A már jól összeszokott csapat, jó hangulatú óvodán kívüli sportprogramokon is szívesen megmutatják tudásukat, ügyességüket.

Kindergarten Német Tehetségműhelyben Eszter, Enikő, Hanna és Emese néni heti váltással keddenként tartja a gyermekek számára a játékos, fejlesztő foglalkozásokat, amelyben a cél, a játékba integrált nyelvtanulás megszerettetése, továbbá a tehetségek beszédkészségének fejlesztésére és a játékos szókincsbővítésre. A tehetségműhely kiemelt feladata a néphagyományok felkutatása, ápolása, átörökítése, táncok tanulása és emellett a tehetséges gyermekek egyéni és komplex fejlesztése. A gyerekekkel jól lehet együtt dolgozni és a különféle témákat német nyelven körbejárni. Programjukban évente egyszer tájház látogatás és színházi előadás megtekintése is szerepel.