Pesterzsébetről két óvoda volt résztvevője a Kárpát-medencei Tehetségnap 2017 rendezvénynek

2017. március 25-én a Szent Margit Gimnázium ( 1114 Bp. Villányi út 5-7) adott otthont a Kárpát-medencei Tehetségnap 2017 rendezvénynek. Rendezvény védnökeként Herczegh Anita a köztársasági elnök felesége levélben, míg az EMMI részéről Illés Boglárka helyettes államtitkár személyesen mondott köszöntőt.

A Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda valamint a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, képviselői számára megtisztelő volt ezen az eseményen részt venni, ahol a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) képviselői ünnepélyes keretek között átadták az ” Ifjú Felfedezetteknek járó elismeréseket, a „Magyar Tehetség Nagykövete címeket” és a „Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjakat„valamint a Kiváló Akkreditált Tehetségpontok részére az Okleveleket. Pesterzsébetről két kiváló akkreditációval rendelkező Tehetségpont érdemelte ki ezt az elismerést. A GYERMEKMOSOLY Tehetségpont (Gyermekmosoly Óvoda) és a HÉTSZÍNVIRÁG Tehetségpont (Baross Óvoda). A GYERMEKMOSOLY Tehetségpont első alkalommal, a HÉTSZÍNVIRÁG Tehetségpont második alkalommal vett részt akkreditációs eljáráson .

A tehetségpontokat az óvodák azzal a céllal hozták létre, hogy a tehetséggondozást kiemelten valósítsák meg intézményeikben, az óvodákba járó gyermekek között hatékonyan találják meg a tehetségígéreteket. A tehetségnek ígérkező gyermekeket tehetségműhelyekben célzott foglalkozások segítik, tehetségük kibontakoztatásban. A tehetségfejlesztés érdekében az akkreditált tehetségpontok közös szakmai programokon erősítik a tevékenységüket, melyhez együttműködést kötöttek. A kerületben több iskola, tehetségpont és társszervezet csatlakozott az együttműködéshez abból a célból, hogy közös programokkal, megmutatkozási lehetőségekkel segítsék az intézményekben nevelkedő tehetségek fejlesztését, valamint elősegítsék a tehetséges gyermekek továbbhaladását Pesterzsébeten.

A Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodában immár 6 éve működnek eredményesen a tehetségműhelyek. Az ismételt sikeres akkreditációval újra 3 évig tudjuk folytatni színvonalas tehetségfejlesztő tevékenységünket. A műhelyeben dolgozó kollégák munkájuk iránt elhivatottak, megfelelő szaktudással rendelkeznek, irányításuk alatt három tehetségműhely működik heti rendszerességgel. A műhelyekhez a kollégák tevékenységi terveket készítenek egymásra építetten 30 alkalomra, melyek változatos tevékenységeket nyújtanak a tehetségígéretek további fejlődéséhez. Néhány gondolat a műhelyek fejlesztési feladatiról:

Az „Izgő- Mozgók” tehetségműhelyében különböző mozgásformák szervezésén keresztül, változatos eszközök alkalmazásával a mozgásban tehetséges gyermekek fejlődésének segítése történik.

A „Kis- kézművesek” tehetségműhelyében kiemelten helyen van a magyar hagyományőrzés. Célunk a művészetek eszközein keresztül történő hagyományápolás, kreativitás és a személyiségfejlesztés.

A „Kindergarten” tehetségműhelyében a játékba integrált nyelvtanulás megszerettetésén túl, lehetőséget nyújtunk a tehetséges gyermekek beszédkészségének fejlesztésére, játékos szókincsbővítésre, valamint a sváb kultúrával és a régi korok gyermekjátékaival való ismerkedésre.

A tehetségműhelyeket vezető a kollégák folyamatosan kapcsolatot tartanak a szakszolgálat tehetségkoordinátorával, aki elősegíti a pedagógusok szakmai tevékenységének fejlesztését.

A műhelyek anyag és programköltségeihez a Kindergarten Alapítvány nyújt segítséget, melyet ezúton is köszönünk.

A JUNIÁLIS- TEHETSÉGNAP rendezvényt minden évben színesítik a műhelyeken készült alkotások, és élménytablók, ahol a kedves szülők is megtekinthetik a gyermekek által készített alkotásokat, és általuk átélt élményeket. Idén is várjuk Önöket szeretettel!

Puskáné Zsiga Anikó
Óvodai koordinátor