Alapítvány

Alapítvány neve: Kindergarten Alapítvány
Székhelye: Budapest 1201 Tinódi utca 26.
Képviselöje: elnök
Alapítvány számlaszáma: 10104167-39484300-00000003
 Számlavezető Pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Pesterzsébeti fiók
Alapítvány Adószáma: 18232637-1-43

Az Alapítvány célkitűzése, feladata

A Kindergarten Alapítvány 1996 – ban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( régi nevén II. sz. Összevont Óvoda ) alternatív törekvéseit, reformpedagógiai eljárásait és az óvodai nevelés alapfeladat ellátását meghaladó kiegészítő tevékenységek finanszírozásának biztosítását.
Az alapítvány különösen nagy hangsúlyt fektet a gyermekek nyelvi, kommunikációs, manuális képességének fejlesztésére, valamint a testi, lelki harmónia és az érzelmi stabilitás biztosítására. Kiemelten tekint a hátrányok leküzdésére, s az erre irányuló fejlesztő munka támogatására.
Az oktatás, nevelés lehetővé teszi az ifjúság személyiségének alakítását, képességének és készségének kibontakoztatását, a szellemi és testi fejlődésének az egészséges életmódkultúrájának kialakulását.

A közösség építése társadalmi vonatkozásban egyre időszerűbbe váló kérdés a felnövekvő generáció nevelésében. Napjainkban az óvodai nevelés egyre nagyobb szerepet tölt be ezen folyamatban.

Az alapítvány célja, hogy a legújabb kutatások eredményeit is felhasználó iskolai előkészítő tevékenység, a művészeti esztétikai nevelésre törekvés megvalósulhasson az óvodai nevelésben.

Az Alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik a gyermekek személyiségének, képességének kibontakozását, szellemi és testi fejlődését elősegítő óvodai oktató nevelő tevékenység.

Ennek megfelelően az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26 c )4. pontjában meghatározott:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés

Az Alapítvány Projektek kidolgozásával, programok szervezésével, adományok gyűjtésével, pályázatokon való részvétellel törekszik a fent leírt célkitűzések anyagi feltételeinek megteremtésére.

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY MÉRLEG 2021

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2021

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2021

KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY OSZTALÉK HATÁROZAT 2021

Pályázati támogatás közzététele 2021

Pályázati támogatás közzététele 2021-2

 

2020 ÉV BESZÁMOLÓ DOKUMENTUMAI

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY MÉRLEG 2020

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2020

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2020

KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY OSZTALÉK HATÁROZAT 2020

2019 ÉV BESZÁMOLÓ DOKUMENTUMAI

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY MÉRLEG 2019

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2019

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019

KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY OSZTALÉK HATÁROZAT 2019

 

2018 ÉV BESZÁMOLÓ DOKUMENTUMAI

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY MÉRLEG 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZLEMÉNY

Kindergarten Alapítvány benyújtott NEMZ

Pályázati támogatás közzététele

 

 

Bíróság által elfogadott hivatalos dokumentumok:

Kindergarten Alapítvány alapító okirat 2021
Kindergarten Alapítvány végzés 2021

 

A KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY köszöni és várja 2022-ben is az ADÓ 1%-át!

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY ADÓJUK 1%- ÁVAL SEGÍTSÉK A KINDERGARTEN ALAPÍTVÁNY CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁT!

TÁMOGATÁSUK LEHETŐSÉGET AD AZ ÓVODÁS GYERMEKEK ÁLTAL HASZNÁLT ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSÉRE, AZ ÓVODAI NEVELÉS VALAMENNYI TERÜLETÉN AZ EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, VALAMINT NYELVI FEJLESZTÉS MÓDSZERTANI BŐVÍTÉSÉRE.

ADÓSZÁMUNK: 18232637-1- 43

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!

Kuratórium nevében: Taraczköziné Endrődi Zsuzsanna Elnök