Alapítvány

Alapítvány neve: Kindergarten Alapítvány
Székhelye: Budapest 1201 Tinódi utca 26.
Képviselöje: elnök
Alapítvány számlaszáma: 10104167-39484300-00000003
 Számlavezető Pénzintézet: Budapest Bank Zrt. Pesterzsébeti fiók
Alapítvány Adószáma: 18232637-1-43

Az Alapítvány célkitűzése, feladata

A Kindergarten Alapítvány 1996 – ban azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda ( régi nevén II. sz. Összevont Óvoda ) alternatív törekvéseit, reformpedagógiai eljárásait és az óvodai nevelés alapfeladat ellátását meghaladó kiegészítő tevékenységek finanszírozásának biztosítását.
Az alapítvány különösen nagy hangsúlyt fektet a gyermekek nyelvi, kommunikációs, manuális képességének fejlesztésére, valamint a testi, lelki harmónia és az érzelmi stabilitás biztosítására. Kiemelten tekint a hátrányok leküzdésére, s az erre irányuló fejlesztő munka támogatására.
Az oktatás, nevelés lehetővé teszi az ifjúság személyiségének alakítását, képességének és készségének kibontakoztatását, a szellemi és testi fejlődésének az egészséges életmódkultúrájának kialakulását.

A közösség építése társadalmi vonatkozásban egyre időszerűbbe váló kérdés a felnövekvő generáció nevelésében. Napjainkban az óvodai nevelés egyre nagyobb szerepet tölt be ezen folyamatban.

Az alapítvány célja, hogy a legújabb kutatások eredményeit is felhasználó iskolai előkészítő tevékenység, a művészeti esztétikai nevelésre törekvés megvalósulhasson az óvodai nevelésben.

Az Alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik a gyermekek személyiségének, képességének kibontakozását, szellemi és testi fejlődését elősegítő óvodai oktató nevelő tevékenység.

Ennek megfelelően az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26 c )4. pontjában meghatározott:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés

Az Alapítvány Projektek kidolgozásával, programok szervezésével, adományok gyűjtésével, pályázatokon való részvétellel törekszik a fent leírt célkitűzések anyagi feltételeinek megteremtésére.

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY MÉRLEG 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY EREDMéÉYKIMUTATÁS 2018

KINDERGARTEN ALAPITVÁNY KÖZLEMÉNY

 

Bíróság által elfogadott hivatalos dokumentumok: