Korábbi hirdetmények

FIGYELEM!
SZEPTEMBERI EBÉDBEFIZETÉS IDŐPONTJA

Tisztelt Szülők!

 

A járványügyi készültségre való tekintettel az alábbi eljárásrend szerint történik az ebédbefizetés SZEPTEMBER hónapra.

Az ebédbefizetés rendje vonatkozik minden gyermekre, aki a Baross oviba nyert felvételt, vagy már óvodai jogviszonnyal rendelkezik.

 • Az ebéd megrendelése szeptemberre automatikusan történik, nem kell külön jelezni ezt az igényt tekintettel arra, hogy az óvodába járási kötelezettség a nevelési év kezdetétől 2020.09.01.-től életbe lép.
 • Szeptemberi hónapra megrendelt és befizetett étkezési igény szeptember 1- 30-ig tartó időszakra vonatkozik.
 • Az óvodatitkár kiküldi mindenkinek a fizetendő összeget, aki átutalással teljesíti az étkezési befizetését. Figyelembevételre kerül a korábban befizetett és még nem jóváírt pénzösszeg az egyedi értesítésben. ( értesítés érkezésének határideje: 2020.08.10.)Amennyiben jelzett határidőig nem érkezik értesítés az Önök e- mail címére a fizetendő összegről, mindenképpen vegyék fel az óvodával a kapcsolatot e- mailben info@barossovi.hu vagy telefonon: 289-03-90
 • Kedvezményben részesülő gyermekek (akik nem fizetnek az étkezésért) részére is megrendelésre kerül az étkezés, természetesen a lerendelt étkezési napok figyelembe vételével.
 • A megrendelt ebéd lerendelése betegség, hiányzás esetén továbbra is e- mailben, telefonon, valamint a Házirendben rögzített módon az óvodák folyosóján kihelyezett füzetbe való beírással történik a higiéniai előírások fokozott betartásával. ( fertőtlenítő, saját toll, kesztyű használata)

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy továbbra is – a gyermek hiányzása esetén – fokozottan figyeljenek az étkezés lerendelésére!  A Házirend szerint a szülőnek kötelessége bejelentenie gyermeke távolmaradását, valamint a gyermek hiányzását igazolnia kell, amit betegség esetén orvosi igazolással, egyéb távollét esetén az óvodában biztosított formanyomtatvány ( KIKÉRŐ) kitöltésével tehet meg!

 

Kérjük, fent leírt eljárásrend betartását, annak érdekében, hogy a gyermekek étkeztetése gördülékenyen megvalósuljon, valamint a kötelező óvodába járásnak a törvényi előírásokat figyelembe véve meg tudjanak felelni!

 

Kérdés esetén kérjük, a fenti e-mail címre írjon.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket!                            

Óvodavezetés

KEDVES SZÜLŐK!

Az új óvodások részére, akik 2020/2021
Nevelési évben kezdik meg az óvodát
2020. július 27- én hétfőn
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET TARTUNK.

Figyelembe véve a járványügyi készültséget, az értekezletet fokozott egészségügyi előírások betartásával szervezzük ( maszk, távolságtartás, fertőtlenítés, saját toll használata, kesztyű)
a Baross 79-81 óvoda udvarán.
Az értekezlet menete is rendhagyóan alakul:
• 16.00-16.30 h – Felvételi lapok utólagos kitöltése, adatok egyeztetése
• 16.30- 17.00h – Óvodavezetői tájékoztató
• 17.00- 18.00h – csoportos megbeszélések az óvodakezdési tudnivalókról.
Kérjük, hogy a hivatalos okmányokat ( szülők, gyermek) feltétlenül hozzák magukkal. (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, külföldi állampolgár esetén útlevél, tartózkodási engedély, kedvezmény igénybevételét igazoló, határozat, igazolás, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén bírósági határozat a gondviselő személyéről)

Mindenkit szeretettel várunk!
Óvodavezető

EBÉDBEFIZETÉS IDŐPONTJAI – FIGYELEM, VÁLTOZÁS!

Az ebédbefizetés időpontja megváltozik augusztus hóra!

 

HIRDETMÉNY AZ ÓVÓDÁK ÚJRANYITÁSÁRÓL

VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODA ÚJRANYITÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

 

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet értelmében 2020. június 2-től a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint további feltételek előírása nélkül fogadják.

Kérjük, hogy azok a szülők, akik június 2-tól igénybe kívánják venni az óvodai nevelést, gyermekük számára az étkezési igényt legkésőbb 2020. május 28- ig 9.00h – ig jelezzék az óvoda felé. Mivel az április hóra az étkezési befizetés nem került felhasználásra, így az étkezési díj befizetésére május hónapban (júniusra) nincs szükség, azonban a júniusi ebéd befizetési időpontra figyelni kell! (ez a július hóra szóló időszakot jelenti majd)

Kérjük a későbbiekben a személyes befizetésnél a járványhelyzettel kapcsolatos egészségügyi előírások betartását, szájmaszk használatát és az egymástól 2 méterre történő távolság betartását, betartatását.

A június 2-től életbelépő, a koronavírus megelőzése érdekében tett, a továbbra is fennálló járványhelyzettel kapcsolatos Eljárásrendről honlapunkról és az óvodák bejáratán kifüggesztett plakátról tájékozódhatnak.

 

Kérjük az eljárásrend fokozott betartását mindannyiunk és különösen gyermekeink egészségvédelme érdekében!

 

Az eljárásrend visszavonásig érvényes!                                     

Bélteczkyné Szende Hilda
óvodavezető

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Eljárásrendje

Korábbi veszélyhelyzeti információk

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!

A Kormány május 16-án, szombaton arról döntött, hogy május 18-tól Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás. A járvány, a veszélyhelyzet és ezzel együtt a megbetegedések lehetősége azonban még nem szűnt meg, ezért a védekezést folytatni kell. Továbbra is fontos az előírások, ajánlások alkalmazása:

 • gyakori és alapos kézmosás;
  • legalább 1,5 méteres kötelező védőtávolság betartása;
  • az orrot és a szájat eltakaró arcvédő eszköz (maszk, sál, kendő) használata.

Kerületünkben már hétvégén megkezdtük a korlátozások feloldását, először a Duna-parti sétányon, a sétáló utcában, a sportparkok bizonyos részein. Ezt követően folytatjuk a parkokkal, játszóterekkel, a szükséges előkészítő munkák elvégzéséhez igazítva a nyitásokat. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az újra birtokba vehető területeken a fenti óvintézkedésekre fokozottan figyeljenek, tartsák be a kötelező szabályokat és az ajánlásokat!

A bölcsődék és az óvodák kapcsán egyelőre nem született újabb központi döntés. Jelenlegi elképzeléseink szerint és figyelembe véve a budapesti kerületek egységes ütemezését, várhatóan minden intézmény megnyitására június 2. napjától kerülhet sor. A nyitás módja és konkrét időpontja a központi intézkedésektől és az aktuális járványügyi helyzettől függ. Addig is az igényekhez igazítva folyamatosan biztosítjuk a kormányrendeletben előírt ügyeletet a gyermekek számára.

Egymásra odafigyelve, az óvintézkedéseket betartva éljünk az enyhítés adta lehetőségekkel!

(forrás: Pesterzsébet.hu)

Kedves Szülők!

A fenti információk szerint óvodai ügyeleti ellátásra továbbra is a kormányrendelet szerint lehet benyújtani az igényeket elektronikusan, vagy telefonon. Akinek szüksége van a munkába járáshoz óvodai ügyeleti ellátásra kérjük e- mailben és telefonon jelezze, hogy a gyermek étkezését és felügyeletét meg tudjuk szervezni. Ezt minden héten legkésőbb csütörtök reggel 9.00h- ig kell megtenni a következő hétre. Jelenleg hatályos kormányrendelet értelmében 5 fő / gyermek helyezhető el egy csoportban. A kormányrendelet módosítását valamint a fenntartói döntést figyelembe véve tájékoztatjuk Önöket a további lehetőségekről, az enyhítési döntésekről, a Baross óvoda nyitásáról, annak igénybevételi eljárásrendjéről.

Addig is kérjük türelmüket, és figyeljék az óvoda honlapját, facebook oldatát!

Vigyázzanak magukra és gyermekeikre!

Üdvözlettel. Bélteczkyné Szende Hilda
óvodavezető

 

TISZTELT SZÜLŐK!

A JÁRVÁNYVESZÉLY FOKOZÓDÁSA MIATT A MAI NAPTÓL A SZÜLŐK AZ ÓVODA ÉPÜLETÉBE

NEM LÉPHETNEK BE!

GYERMEKEIKET AZ ÓVODA DOLGOZÓI VESZIK ÁT A BEJÁRATI AJTÓKBAN, KÉRJÜK, HOGY A

GYERMEK ÓVODÁS ZSÁKJÁT IS AZ ÓVODA DOLGOZÓJÁNAK ADJÁK ÁT!

KÉREM, 7 ÓRA UTÁN HASZNÁLJÁK A CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ UDVAR FELŐLI BEJÁTARTI

AJTÓKAT, GYERMEKEIK ÁTADÁSÁRA!

AZ ÓVODATERÜLETÉN A MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

Az évkezdő szülői értekezleteket sem tartjuk meg az intézményben, az óvodapedagógusok
elektronikusan szervezik Önöknek a tájékoztatást az SZMK tagok bevonásával!

KÉREM AZ ÓVODA HONLAPJÁN LEVŐ ELJÁRÁSREND FOKOZOTT BETARTÁSÁT EGÉSZSÉGÜNK

VÉDELME ÉRDEKÉBEN!

Budapest, 2020. 09. 11.

KÖSZÖNJÜK MEGÉRTÉSÜKET! ÓVODAVEZETÉS

SZEPTEMBER 1.- i ÉVKEZDÉS JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJE
AZ ÓVODÁBAN

Tisztelt Szülők!

 

A járványügyi készültségre való tekintettel az lent olvasható eljárásrendek lépnek életbe szeptember 1.- től.

 • A szülő/ gondviselő az óvodával továbbra is e- mailben és telefonon tartja a kapcsolatot, elkerülve a személyes találkozásokat.
 • Fontos, hogy nem az óvodapedagógus, hanem az óvoda hivatalos e-mail és telefonszámait használják tekintettel arra, hogy az óvodapedagógus a gyermekekkel foglalkozik, mobil telefont csak az óvodai szabályzatok figyelembe vételével használhat!
 • Amennyiben szükséges a szülő vagy az óvoda részéről a személyes ügyintézés, kapcsolat, kézfertőtlenítő használata valamint testhőmérséklet mérése után a lehető legszükségesebb időt töltsék az intézményben maszk viselése mellett!
 • Az új gyermekek beszoktatásának eredményessége érdekében a beszoktatást végző szülő (1 fő) az óvodapedagógussal egyeztetve az egészségügyi előírásokat betartva kísérheti be az intézménybe gyermekét.
 • Októberre az ebéd megrendelése a gyermek részére a szülő által ez e- mailen történik info@barossovi.hu. Határidő: szeptember 9. –e! Kedvezményben részesülő gyermekek (akik nem fizetnek az étkezésért) részére is meg kell rendelni e- mailen keresztül a szülőnek az étkezést!
 • Október hónapra megrendelt és befizetett étkezési igény október 1- 31-ig tartó időszakra vonatkozik. A lerendelések jóváírása folyamatosan történik.
 • Az e- mail alapján az óvodatitkár kiküldi mindenkinek a fizetendő összegről az értesítést, aki átutalással teljesíti az étkezés befizetését. Amennyiben nem érkezik értesítés szeptember 15.- ig az Önök e- mail címére a fizetendő összegről, mindenképpen vegyék fel az óvodával a kapcsolatot e- mailben info@barossovi.hu vagy telefonon: 289-03-90
 • Szeptember hónapban a beérkező szülői nyilatkozatok alapján elindítjuk az elektronikus étkezés lerendelési rendszert, mely elősegíti az otthonról történő ebéd lerendelés megvalósítását! (erről bővebben tájékozódhat az óvoda honlapján barossovi.hu)
 • A megrendelt ebéd lerendelése betegség, hiányzás esetén még szeptemberben továbbra is lehetséges e- mailben, telefonon, valamint a Házirendben rögzített módon az óvodák folyosóján kihelyezett füzetbe való beírással történik a higiéniai előírások fokozott betartásával. (fertőtlenítő, saját toll, kesztyű használata) Amennyiben lehetséges minél előbb térjünk át az elektronikus étkezés lerendelési rendszer használatára!

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy továbbra is – a gyermek hiányzása esetén – fokozottan figyeljenek az étkezés lerendelésére!

A Házirend szerint a szülőnek kötelessége bejelentenie gyermeke távolmaradását, valamint a gyermek hiányzását igazolnia kell, amit betegség esetén az orvossal konzultálva, szülői nyilatkozattal, egyéb távollét esetén az óvodában biztosított formanyomtatvány ( KIKÉRŐ) kitöltésével tehet meg! Karantén miatti hiányzás, valamint tartós beteg igazolással rendelkező gyermek hiányzása igazolt hiányzásnak minősül!

Kérjük, fent leírt eljárásrend betartását, annak érdekében, hogy a gyermekek óvodába járása gördülékenyen megvalósuljon, valamint a kötelező óvodába járásnak a törvényi előírásokat figyelembe véve meg tudjanak felelni!

 

Kérdés esetén kérjük, a fenti e-mail címre írjon. Köszönjük szíves együttműködésüket!

Óvodavezetés

Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda Eljárásrendje

Szülői nyilatkozat óvodába jövetel