Kezdőlap

 

Kiemelt híreink

2017. MÁJUS 2-5-ig Kedd Szerda Csütörtök Péntek 8.00- 11.00 8.00- 11.00 - 8.00- 11.00 14.00- 17.30 14.00- 17.30    14.00- 17.00 -   A beiratkozáshoz szükséges iratok: gyermek személyi azonosítója, ( igazolvány), ha nincs születési anyakönyvi k
FIGYELEM! A második ebédbefizetés rendje az ünnepek miatt változik: ÁPRILIS 18. HELYETT 19-ÉN LESZ 14.30-17.30-ig.
Kedves Szülők! Óvodánk nyílt nap keretében fogadja az érdeklődő Szülőket, gyermekükkel 2017. április 7-én pénteken, 9.00 h- 11.00 h között rövid tájékoztatóra és egy kis játékra. Célunk, hogy betekinthessenek, megismerjék az óvoda sajátosságait, felszereltségét, az óvó néniket egy közös együttlétbe
Az óvoda nyári zárása az alábbiak szerint alakul: 79-es óvoda zár, ügyeletes óvoda a 81-es: június 19. - július 21. 81-es óvoda zár, ügyeletes óvoda a 79-es: július 24. – augusztus 25.     Határozat nyári zárva tartásról Pesterzsébeti Óvodák nyári zárásának időpontjai 2017. évben

Legfrissebb híreink

Pedagógiai programunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek a körülöttük lévő világot tevékenyen, saját tapasztalataik útján fedezzék fel. Ezért is volt rendhagyó a Sárga Napsugár csoport délelőttje, amikor Ayana a segítő, terápiás kutyus látogatott meg minket gazdájával, Hanga nénivel. Han
Óvodánk Pedagógiai Programjának egyik kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, amely magában foglalja a helyes táplálkozást, tisztálkodás, fogápolás, a mindennapos mozgás, levegőzés, illetve a pihenés fontosságát. Mindennapjaink során folyamatosan foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ezen a nap
,,Az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs csoportja évek óta végzi Környezetvédelmi Oktatóprogramját, melynek keretében fővárosi nevelési-oktatási intézményekben tart környezetvédelmi, szemléletformáló tanórákat/foglalkozásokat, előadásokat. A környezettudatos szemléletmód kialakítását minél fiatalabb korba
„Baross Partyt” szervezett közös együttműködésben a Kindergarten Alapítvány Kuratóriuma és a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói közössége 2017. február 25-én, melynek az Ady Endre Általános Iskola aulája adott otthont. Juhász Lajosné Pesterzsébet Alpolgármestere, a rendezvény v
„Maskarások, bolondok,  Rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, Örvendezzen, aki él!” Ettől a kikiáltótól volt hangos a Baross Ovi udvara, az óvoda pedagógiai programjához kötődő jeles nap a Farsangi mulatság alkalmával. Hazánkban az egyik legjellegzetesebb, évszázados hagyományoka
Baross utca 79. Óvoda Székhely – Német nemzetiségi nevelés

A nemzetiségi csoportok küldetése a kétnyelvű nevelés tervezése, szervezése és gyakorlati megvalósítása. Céljait és feladatait csak a szülői házzal együttműködve oldhatja meg eredményesen. Ebből adódik, hogy a nemzetiségi csoportok programjaiban gyakran bekapcsolódnak a szülők. A különböző fesztiválokon, nemzetiségi programokon a szülők aktív közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás érdekében. Hagyományos ünnepeink előkészületeit szintén közösen oldjuk meg. (Márton napi lampionok elkészítése, Adventi előkészületek, húsvéti tojásfestés). Karácsonykor, Anyák napján, Márton napon és évzáró ünnepélyeinken két nyelven köszöntik gyermekeink szüleiket, nagyszüleiket. A nemzetiségi nyelvhez tartozó kultúra közvetítését, átörökítésében is fontos a szülők, nagyszülők segítő együttműködése. Nevelőmunkánk hatékonyságát a 3-7 éves gyermekek együttnevelése segíti.

Olvasson tovább…

Baross utca 81. Tagóvoda

Óvodánk már 50 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájaként két épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az előkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegőt, felszereltsége folyamatosan bővül.
Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK- EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS – KÖRNYEZŐ VILÁG MEGISMERÉSE áll.
Óvodánkban minden csoportban 2 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek dolgoznak. Nevelőink  tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék – minőségbiztosítással figyelemmel kísért – nevelő, oktató munkájukat. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. Logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, kezeli a beszéd-hibákat.
fogapolasGyermekorvosunk és védő nénik heti rendszerességgel látogatják az óvodát, biztosítva az egészség megőrzését.  Az irodában az óvodatitkár végzi az intézményi adminisztrációs feladatokat. A kertész karbantartó segíti a javítási munkálatokat az óvoda zavartalan működése érdekében.
Nevelőtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú. Egyéniségükre jellemző a szeretet, a türelem, szemléletüket az értékek tisztelete, megőrzése határozza meg.A nevelőközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derűsen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlődés egészséges körülményeit. Az óvodai nevelőmunkát áthatja a hagyományok ápolása, ami a jeles napok megünneplésében teljesedik ki.
A JÁTÉK az óvodás korú gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége. Az óvodai mindennapokban a játékra fordítjuk a legtöbb időt, mert ezáltal különböző érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, új ismeretek birtokába jutnak. Fejlődnek képességeik: mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk, beszédük, érzelmeik.
tartasjavitasA MOZGÁS az élet alapja. A mozgás segíti a gyermeket a környező világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. Az év folyamán a gyermekek mozgásigényét rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportvetélkedők szervezésével bővítjük. Lehetőséget biztosítunk igény szerint a helyi programunk célkitűzéseit elősegítő délutáni sportoláshoz. Nagyon kedvelt az Ovi –Foci, Karate, a Ritmikus tánc, Sportmanó, Angol nyelvvel való ismerkedés, és biztosítjuk a Hitoktatást is az érdeklődők számára.
A tehetséges gyermekekről sem feledkezünk meg. A felzárkóztatás mellett a gyermekek tehetségének kibontakoztatása, továbbfejlesztése, a tehetségek gondozása elengedhetetlen feladatunk. 2013-ban akreditáltuk a Hétszínvirág Kíváló Tehetségpontot. Ide járhatnak a mozgásban, a vizuális képességekben, illetve a német nyelv használatában kiemelkedő gyerekek. Óvodánkban három tehetséggondozó műhely is működik: Kindergarten, Izgő-mozgó és Kis kézműves tehetségműhely
Az elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazó nevelői attitűddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a „világ csodáit”, életünk értékeit, és óvodás éveik alatt olyan élményekhez juttatjuk őket, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvő gyermek és felnőtt éveikben egyaránt.

Olvasson tovább…