Kezdőlap

 

Kiemelt híreink

Kedves Szülők! Óvodánk nyílt nap keretében fogadja az érdeklődő Szülőket, gyermekükkel 2017. április 14 - én pénteken 9.00 h- 11.00 h között rövid tájékoztatóra és egy kis játékra. Célunk, hogy betekinthessenek, megismerjék az óvoda sajátosságait, felszereltségét, az óvó néniket egy közös együttlét
Az óvoda nyári zárása az alábbiak szerint alakul: 79-es óvoda zár, ügyeletes óvoda a 81-es: június 19. - július 21. 81-es óvoda zár, ügyeletes óvoda a 79-es: július 24. – augusztus 25.     Határozat nyári zárva tartásról Pesterzsébeti Óvodák nyári zárásának időpontjai 2017. évben

Legfrissebb híreink

„Ovi-zsaru” Program a Kék Tigris csoportban Az „Ovi-zsaru” Program keretében az idei nevelési évben is ellátogattak hozzánk a kerületi rendőrkapitányság szakemberei, rendőrei. Az egyenruhában levő rendőrhölgy határozott magatartása mellett kedves mosolya a gyermekeknek bizalmat ébresztő volt, szí
FIGYELEM! ISKOLÁBA KÉSZÜLŐ GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A CSILIBEN  Tisztelt Szülők! A Klebelsberg Központ Külső-Pesti Tankerülete ezúton hívja és várja a leendő első osztályos tanulók szüleit központi szülői értekezletére 2017. január 31. (kedd) 17 órakor a Csili Művelődési
A Baross óvodában már hagyomány a Karácsonyi ünnepek közeledtével az adományok gyűjtése. Nagy öröm számunkra, hogy idén is hozzá tudtunk járulni 12 kisgyermek karácsonyi ajándékához. Köszönetet mondunk mindazon szülői és intézményi támogatónak, akik személyes adományaikkal, vagy általuk gyűjtött
Nagy örömmel tettünk eleget annak a felkérésnek, ahol Pesterzsébet Önkormányzata köszöntötte a kerületben évtizedeken át tevékenykedett óvodapedagógusokat és dajkákat. Juhász Lajosné alpolgármester asszony kezdeményezésére jött létre ez a rendezvényt, mely régi hagyományt élesztett újra, és ahol ap
Immár hagyomány a csoportban a tökfaragás. A gyermekekkel és a szülőkkel már közösen várjuk ezt az alkalmat, és gyűjtjük a különböző nagyságú és formájú tököket, és tervezzük, hogy milyen formájú „ tökfejet” készítsünk. Kinek a „tökfeje” lesz a leghangulatosabb legbohókásabb. Eddig keveset gondol
Baross utca 79. Óvoda Székhely – Német nemzetiségi nevelés

A nemzetiségi csoportok küldetése a kétnyelvű nevelés tervezése, szervezése és gyakorlati megvalósítása. Céljait és feladatait csak a szülői házzal együttműködve oldhatja meg eredményesen. Ebből adódik, hogy a nemzetiségi csoportok programjaiban gyakran bekapcsolódnak a szülők. A különböző fesztiválokon, nemzetiségi programokon a szülők aktív közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás érdekében. Hagyományos ünnepeink előkészületeit szintén közösen oldjuk meg. (Márton napi lampionok elkészítése, Adventi előkészületek, húsvéti tojásfestés). Karácsonykor, Anyák napján, Márton napon és évzáró ünnepélyeinken két nyelven köszöntik gyermekeink szüleiket, nagyszüleiket. A nemzetiségi nyelvhez tartozó kultúra közvetítését, átörökítésében is fontos a szülők, nagyszülők segítő együttműködése. Nevelőmunkánk hatékonyságát a 3-7 éves gyermekek együttnevelése segíti.

Olvasson tovább…

Baross utca 81. Tagóvoda

Óvodánk már 50 éves múltra tekint vissza. Pesterzsébet városközpont óvodájaként két épületben kilenc gyermekcsoportnak ad otthont. Az udvar tágas, védett, az előkert gazdag növényvilága biztosítja a jó levegőt, felszereltsége folyamatosan bővül.
Óvodai programunk középpontjában a JÁTÉK- EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS – KÖRNYEZŐ VILÁG MEGISMERÉSE áll.
Óvodánkban minden csoportban 2 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és szakképzett dajkák, és pedagógiai asszisztensek dolgoznak. Nevelőink  tanfolyamokon vesznek részt annak érdekében, hogy minél magasabb szinten végezzék – minőségbiztosítással figyelemmel kísért – nevelő, oktató munkájukat. Német nemzetiségi óvodapedagógusok irányítják a nemzetiségi csoportok nevelőmunkáját. Logopédus kíséri figyelemmel a gyermekek beszédfejlettségét, kezeli a beszéd-hibákat.
fogapolasGyermekorvosunk és védő nénik heti rendszerességgel látogatják az óvodát, biztosítva az egészség megőrzését.  Az irodában az óvodatitkár végzi az intézményi adminisztrációs feladatokat. A kertész karbantartó segíti a javítási munkálatokat az óvoda zavartalan működése érdekében.
Nevelőtestületünk felkészült, munkájuk tudatos, gyermekközpontú. Egyéniségükre jellemző a szeretet, a türelem, szemléletüket az értékek tisztelete, megőrzése határozza meg.A nevelőközösség szakmai elhivatottsága biztosítja, hogy a gyermek mindennap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, derűsen, természetesen élje az óvodai együttlétet, mely biztosítja számára a fejlődés egészséges körülményeit. Az óvodai nevelőmunkát áthatja a hagyományok ápolása, ami a jeles napok megünneplésében teljesedik ki.
A JÁTÉK az óvodás korú gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége. Az óvodai mindennapokban a játékra fordítjuk a legtöbb időt, mert ezáltal különböző érzelmeket élnek át, barátokat szereznek, megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és betartani. Játékon keresztül ismerik meg a világot, új ismeretek birtokába jutnak. Fejlődnek képességeik: mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk, beszédük, érzelmeik.
tartasjavitasA MOZGÁS az élet alapja. A mozgás segíti a gyermeket a környező világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. Mindkét óvodában változatos eszközökkel felszerelt tornaterem biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését. Az év folyamán a gyermekek mozgásigényét rendszeres sétákkal, kirándulásokkal, sportvetélkedők szervezésével bővítjük. Lehetőséget biztosítunk igény szerint a helyi programunk célkitűzéseit elősegítő délutáni sportoláshoz. Nagyon kedvelt az Ovi –Foci, Karate, a Ritmikus tánc, Sportmanó, Angol nyelvvel való ismerkedés, és biztosítjuk a Hitoktatást is az érdeklődők számára.
A tehetséges gyermekekről sem feledkezünk meg. A felzárkóztatás mellett a gyermekek tehetségének kibontakoztatása, továbbfejlesztése, a tehetségek gondozása elengedhetetlen feladatunk. 2013-ban akreditáltuk a Hétszínvirág Kíváló Tehetségpontot. Ide járhatnak a mozgásban, a vizuális képességekben, illetve a német nyelv használatában kiemelkedő gyerekek. Óvodánkban három tehetséggondozó műhely is működik: Kindergarten, Izgő-mozgó és Kis kézműves tehetségműhely
Az elfogadó, minden helyzetben a gyermek felé forduló egyéni bánásmódot alkalmazó nevelői attitűddel megláttatjuk és felfedeztetjük óvodásainkkal a „világ csodáit”, életünk értékeit, és óvodás éveik alatt olyan élményekhez juttatjuk őket, melyekre szívesen emlékeznek felnövekvő gyermek és felnőtt éveikben egyaránt.

Olvasson tovább…