Óvónők bemutatkozó írása

Rápolti Katalin vagyok, az oviban a gyerekek Katus néninek vagy Kata néninek hívnak.
Erdélyben születtem, egy kis faluban nevelkedtem, ahol a családomtól olyan értékeket (szeretet, jó kedv, empátia, érzékenység, becsületesség, bátorság) kaptam, amiért örökké hálás
vagyok, ezeket szeretném tovább adni az óvodás gyermekeknek. Hiszek a család összetartó erejében és abban, hogy a szülőkkel való közös együttnevelés és együttműködés minden akadályt legyőz!
Hét éve dolgozom a Baross oviban. Személyiségemből adódóan – amit a családomból hoztam – a népzene, a néptánc áll a legközelebb hozzám. Fontosnak tartom a gyerekek zenei műveltségét és a harmonikus mozgásfejlesztését a néphagyományok megismertetését. Nevelési célom a mielőbbi önállóság megszerzése, ezért kolléganőmmel erre nagy hangsúlyt fektetünk a csoportban. Sok szeretettel várjuk az új kiscsoportosokat!

Harsányi Ildikó vagyok szakvizsgázott óvodapedagógus, az óvodavezető helyettese. Több, mint 30 éve foglalkozok gyerekekkel. Célom, hogy a rám bízott gyermekeket egyéni adottságaikhoz, képességeikhez mérten fejlesszem. Arra törekszem, hogy mindenre nyitott, kedves, vidám, sokoldalú, érdeklődő, talpraesett gyerekeket neveljek, akik megállják a helyüket az iskolában és az élet minden területén. Rendkívül fontosnak tartom a mozgásfejlesztést óvodás korban, hisz a gyerekek lételeme a mozgás. Ezen keresztül szereznek tapasztalatokat, fejlődik személyiségük. 
Hiszem, hogy “…a mozgás adja a természetes energiát, amely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket-az izmok játékánál semmi sem segíti jobban a szellemi fejlődést.”
/A.J.Christian/

Urbán Enikő vagyok, német nemzetiségi óvodapedagógus. 2015 óta dolgozom a Baross oviban. Fő hivatásommá az óvodapedagógusi pálya vált, de e mellett végzett sportedző is vagyok, aminek köszönhetően a gyermekek mozgásfejlesztésében is kamatoztathatom a tudásomat. A hozzánk járó gyermekek nagyon szeretik mozgást, rengeteg eszközzel és mozgásformával ismerkedhetnek meg, sikeresen vesznek részt versenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el.  Csoportunk egy nagyon erős és összetartó közösség, – a gyerekek, a dolgozói, és a szülői kör – ami elősegíti a fejlesztő munkánk sikerét. Szakmai tudásunkat változatos módon használjuk ki, igyekszünk napról-napra magas színvonalon nevelni, oktatni a hozzánk járó gyermekeket. A német tehetségműhely vezetőjeként elmondhatom, hogy a csoportunkba járó gyermekek számára a német nyelvvel való fejlesztést magas szinten valósítjuk meg, melyben az infó- kommunikációs eszközök lehetőségeit is beépítjük (laptop, projektor, tablet). Fontosnak tartom, hogy ebben a fejlett és modern világban a kicsi gyermekek megtanulják az eszközök célszerű, helyénvaló, megfelelő használatát, amellyel lehetőséget is kapnak játékosan, ilyen irányú fejlődésre.

Puskáné Zsiga Anikó vagyok, Anikó néni. Gyermekem születése után döntöttem el, hogy ezt a hivatást válasszam. 2006-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar óvodapedagógus szakán. 2009 óta dolgozom a Sárga napraforgó csoportban. Célom, hogy a gyermekek életkoruk, egyéni képességeik figyelembevételével fejlődjenek, melynek eredményeként szerető, boldog, vidám, kreatív, alkotószellemű, világ dolgaira nyitott, elfogadó gyermekekké váljanak. Számomra nagyon fontos a gyermekek elfogadása, a segítő és példamutató magatartás, alkalmazkodó, önzetlen segítőkészség. A gyermekek fejlesztésében az egymásra figyelés, a jókedv és humor, valamint a szülőkkel való együttműködés segíti, hogy közösen tudjuk támogatni a gyermekek fejlődését. Intézményünkben kiemelten fontos a tehetséggondozás, 2011-óta tagja vagyok a Kis- kézművesek tehetségműhelynek. Nagyon szeretem a kézműves tevékenységet, a különböző technikákat, eszközöket együtt kipróbálni, ezek szépségét a gyermekeknek megmutatni. Pályám során igyekszem szakmailag folyamatosan fejlődni annak érdekében, hogy a gyermekek fejlesztésére újabb módszerekkel ismerkedjek meg.
Nagy szeretettel várom az óvodánkba érkező gyermekeket!

Feketéné Sebők Katalin vagyok, Katika néni. Abban a megtisztelő és szerencsés helyzetben vagyok, hogy immár több mint életem felét a gyerekek közt tölthetem, részt vehetek azok nevelésében, gondozásában, testi, lelki fejlődésük biztosításában. Sokévi tapasztalattal, végtelen szeretettel fordulok a gyermekek felé. “Tyúkanyó ” típus vagyok, elsődleges célom a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, a vidám légkör kialakítása, ezzel elérve, hogy a gyermekek második otthonuknak tekintsék óvodánkat, szeressenek idejárni. Értelmi fejlődésüket a sok év alatt megszerzett kompetenciáimmal tudom fejleszteni, melynek birtokában még inkább teret tudok nyújtani a gyermekek személyiségük, fantáziájuk kibontakozására. Erősségeim: a néphagyományunk őrzése, múltunk, kultúránk, hagyományaink ismertetése, átörökítése, a Kis-kézműves tehetségműhely vezetése és a drámapedagógia. Művészi beállítottságú vagyok, így hitvallásomnak tekintem, hogy az „óvodai nevelés a művészetek eszközével” történjen. Képességeimet, tudásomat szeretem alkotó módon átadni a gyermekeknek. Tehát fontos számomra a tehetséggondozás a drámapedagógia, és a bábjáték eszközeivel, a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztésének felhasználásával. Célom a sokrétű, színes ismeret, tudás átadása a gyermekeknek, megtartva a játékosságot, ezzel biztosítva számukra a fejlődés mellett a vidám gyermekkort.

Nagy Hanna Viola vagyok, német nemzetiségi óvodapedagógus, a Mesebeli Kék Tigris csoport óvónénije. Bár még nem olyan régóta vagyok pedagógiai pályán, de annál nagyobb kedvvel és motivációval állok elébe az óvoda adta kihívásoknak. A tapasztaltabb kollégáktól tanultak mellett igyekszem bevinni csoportunkba a fiatalos lendületet, a frissességet. A technika adta lehetőségek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek már óvodásként könnyedén megismerkedjenek a német nyelvvel, természetesen sok-sok játékkal, mozgással, zenével egybekötve. Ezt azért is tartom fontosnak, mert a gyermekkorban szerzett német nyelvi megtapasztalás elősegíti a későbbiekben az idegen nyelv elsajátítását, ami ma már, lássuk be, elengedhetetlen. A gyerekek pedig mint egy szivacs, úgy szívják magukba az óvodában a rengeteg tudást – különösen, ha vidám, szerető környezet veszi őket körül, ami nálunk nem lehet akadály. Ezt a bensőséges légkört szeretném én is biztosítani, egy együttműködő pedagógusi és szülői csapattal, minden csoportunkba érkező gyermeknek, aki minket választ.

Pap Eszter vagyok, Sopronban végeztem német nemzetiségi óvónőként. 2012 óta dolgozom a Baross Oviban. 2013-ban lettem Sárga Napsugaras óvó néni.
Nagyon szeretem a gyerekeket, hivatásomnak tekintem az óvónői munkát. Célom, hogy sokáig neveljem a jövő generációját.

Uicz-Juhász Vivien vagyok német nemzetiségi óvodapedagógus. A pesterzsébeti értékeket és hagyományokat a munkám során sikerült megismernem, és törekszem további munkám alatt is aktívan részt venni a helyi német nemzetiségi közösségben, és közéletben. Német nemzetiséghez tartozónak vallom magam, fontosnak tartom a pesterzsébeti németség közösségének megerősítését. 2019 óta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselőjeként aktívan segítem a Pesterzsébeti nemzetiségi oktatási, és közösségi fejlesztéseket és képviselem a nemzetiségi érdekeket.