A Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda étkezési térítési díjkedvezmény igénylési feltételei

A Magyar Közlöny 2015 évi 105. számában megjelent a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Rendelete a Gyámhatóságokról és Gyámügyi eljárásról szóló 149/1997(IX.10) Korm. r. továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011(XII.29.)Korm. R. módosításáról.

Ennek értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben rendelkezik arról, hogy az óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a szülő, gondviselő ( Rendelet 6. melléklete szerinti) nyilatkozatot nyújtja be az intézményvezetőnek.

A normatív kedvezmény ( állam által támogatott étkezés)igénybevételének jogosultsága érdekében kérem, szíveskedjenek áttanulmányozni a mellékelt rendeletet, valamint a rendelet 6 sz. mellékletét.

A kormányrendelet kimondja, hogy a szülő az óvodavezetőnek benyújtott nyilatkozatot követően tudja érvényesíteni jogosultságát a normatív támogatás igénybevételére, legkorábban 2015 szeptember 1- től.

Kérjük, ennek figyelembe vételével minél előbb adják le nyilatkozatukat a 6. sz. mellékelt nyomtatványon, amennyiben a jövedelmük tekintetében valamint egyéb feltételek megléte alapján is megfelelnek a rendeletben előírtaknak.

Amennyiben kérdésük van, információt az óvoda titkárságán kaphatnak Szatmáriné Viszlay Kinga óvodatitkártól. ( 289-03-90)

A széles körű és gyors tájékoztatás érdekében a hirdetmény kihelyezésre kerül a Baross 79-81 óvoda szülői hirdetőtáblájára, megjelenik az óvoda honlapján és az átutalással fizető szülők elektronikusan is értesítést kapnak. A hirdetményt elektronikusan megküldjük az SZMK elnököknek, tagoknak az önök felé történő információáramlás elősegítése érdekében.

Budapest, 2015. július 28. Köszönettel: Óvodavezetés