„Nyuszi fülét hegyezi, nagy bajuszát pödöri…”

Nyusziles 2019

Nyuszi váró mondókákkal, énekekkel voltak hangosak a csoportszobák idén is a Baross oviban, a húsvéti ünnepek előtt. Az óvó nénik igyekeztek ismertetni a gyerekekkel az ünnephez kapcsolódó szokásokat a magyar hagyományok nevében, gyerekszemmel. A fiúk locsoló verset mondtak, és egy kis vízzel, kölnivel meglocsolták a lányokat. A köszöntés után puszi és tojás volt a fizetség.

A víz tisztító ereje az alapja a húsvéti locsolásnak is. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás egykori módjára, tudniillik gyakran erőszakkal a kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat, és vödörszám hordták rájuk a vizet. Amint megszólalt a déli harangszó, utána már csak szagos vízzel szabadott locsolni. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun egyaránt.

Óvodánkban is figyelünk a majdnem elfeledett szokásokra, ezért eljátszottuk a komálást, mátkázást is. A komatál vagy mátkatál küldést inkább a fiatal lányok gyakorolták, de előfordult, hogy leány fiúnak, vagy fiúk egymásnak küldték. A tálból nem hiányzott a piros tojás, kalács, pálinka. A komatálat küldők egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek s magázták egymást, a fiúk komának, a lányok mátkának hívták egymást.

A „Nyusziles” napján, nem maradt más hátra, mint az udvaron elrejtett finomságokat, játékokat megkeresni, amit a várva várt húsvéti Nyuszi hozta.

Az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete azonban újabb keletű hagyomány, feltehetően német nyelvterületről terjedt el a városi polgárság, majd a falusi lakosság körében. 
Mindenesetre a szapora nyúl – a tojás mellett – ugyancsak a termékenységet szimbolizálja.

Húsvétvasárnap és – hétfőn már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni.

A húsvéti báloknak is megvolt a helyileg kialakult szokásrendjük. 
Ajakon a bál költségeit a legények viselték, a lányok a húsvéti bálba fehér ruhában, hajadonfőtt mentek. Beregdarócon a legények mentek a lányért, aki szépen felöltözött, kosarába süteményt és bort tett, kivarrott kendővel letakarta. Elöl mentek a fiatalok, utánuk az anya a kosárral.

A húsvét, akárcsak a karácsony, Kalotaszegen háromnapos ünnep volt. Húsvétvasárnap délután kezdődött a tánc. Húsvéttal megkezdődött a lakodalmak ideje is.

Jövőre is várjuk a nyuszit, a húsvéti játékokra, énekekre addig is szívesen emlékezünk.

Rápolti Katalin
óvodapedagógus