MA MÁSKÉNT MOSTUNK FOGAT… PREVENCIÓ AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN

Az egészséges életmód kialakítása az Egészségfejlesztési Terv megvalósítása az Óvoda Pedagógiai Programjának kiemelt feladata.

A mindennapok egészségfejlesztő tevékenységei mellett fontosnak tartjuk, hogy az egészségfejlesztés területeit a gyermekek részére játékosan, de ugyanakkor „tudományosan „ is bemutassuk, természetesen figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait.

Fő szempont a cselevő tevékeny részvétel, ennek érdekében gyakran rendezünk egészségnapokat, változatos témákkal. Napi rendszerességgel gyümölcs- és zöldségfogyasztásra adunk lehetőséget, a gyerekekkel salátát is készíthetnek, ezzel hívtuk fel a figyelmet a zöldség és gyümölcsfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatására.

Új kezdeményezésként március 18.-án a 9 óvodai csoportban a fogápolásra helyeztük a hangsúlyt, a Magyar Fogorvostan Hallgatók Egyesületéből hallgatók érkeztek óvodánkba.

A fiatalok meghívásával a célunk az volt, hogy újszerűen hívjuk fel a gyerekek figyelmét a fogak védelmére és a „fogaknak is” megfelelő táplálkozásra, az alapos és helyes fogmosási technikára, annak játékos gyakorlására.

A hallgatók, rendkívül gyermekbarát módon, játékosan tartották meg a foglalkozásokat, ahol a beszélgetésen kívül mese, mondóka, ének, találós kérdések, és az aktív fogmosás is helyet kapott. A gyermekek aktívan és figyelmesen követték a feladatokat, örömmel vettek részt a tevékenységekben.

Végül a gyerekeknek ügyességükért, ajándékba matricát, színezőt és fogkrémet osztottak ki a fiatal orvostanhallgatók. Ez után került sor a finomabbnál finomabb és különleges zöldségekből, gyümölcsökből álló saláták elfogyasztására, melyet közösen készítettek el a gyermekek az óvó nénikkel, nevelést segítő dolgozókkal. Az alapanyagot a szülők biztosították, ezúton is köszönetet mondunk segítségükért. A salátákból, egészséges magvakból délután a szülőket is megvendégelték a gyermekek.

Urbán Enikő
Német nemzetiségi óvodapedagógus