20 éves a német nemzetiségi nevelés Pesterzsébeten

Május 27-én „20 év a német nemzetiségi nevelésért” címmel tartott majálist a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet (NNÖP), Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a pesterzsébeti német nemzetiségi nevelési és oktatási intézmények a Csiliben. A rendezvényen írták alá az önkormányzat, az NNÖP és a kerületi német nevelésben, oktatásban részt vevő, illetve azt támogató intézmények vezetői az új együttműködési megállapodást is.

A jubileumi ünnepségen Szabados Ákos köszöntötte a meghívott vendégeket és az óvodásokat, iskolásokat, pedagógusokat és szülőket. – Nagyon komoly munka folyt az elmúlt két évtizedben a német nemzetiségi nevelés területén, amelynek alapozásában jelentékeny részt vállalt Perlaki Jenő, polgármester-elődöm. Neki és valamennyiüknek, de elsősorban a pedagógusoknak, valamint a német nemzetiségi önkormányzat mindenkori képviselőinek és vezetőinek köszönhető az, hogy eljutottunk eddig az ünnepig. Az elmúlt 20 év meghatározó volt Pesterzsébet életében, és bízom abban, hogy a német nemzetiségi óvodában és iskolákban zajló komoly, szakmai munka nemcsak Pesterzsébet vagy Budapest, hanem az egész ország érdekeit szolgálja.

Dr. Hiller István országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke először német nyelven köszöntötte a résztvevőket, majd magyarra fordította a szót: – 20 év olyan kevés a világtörténelemben, és mégis olyan fontos az emberi életben. Azért jöttem ma, hogy gratuláljak el elmúlt 20 évért, gratuláljak a korábbi és jelenlegi diákoknak, és mindenekelőtt azoknak a pedagógusoknak és főhivatalnokoknak, akik segítették ezt a munkát közös jövőnkért, diákjainkért, gyermekeinkért, úgy Pesterzsébeten, mint egész Magyarországon.

– „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, azok a szárnyak és gyökerek” – idézte Goethét Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Beszédében hangsúlyozta: Közép- és Kelet-Európában meghatározóak a keresztény gyökerek, alapvető egymás segítése és tisztelete. A szárnyakra utalva megjegyezte: többről van szó, mint az ismeretanyag átadásáról, hiszen a nevelés emberré formálást jelent. – Csak úgy lehet jövőt építeni, ha a múlt talapzatán állunk – tette hozzá.

A köszöntőket követően az NNÖP, Pesterzsébet Önkormányzata, és a kerületi német nevelésben, oktatásban részt vevő, illetve azt támogató intézmények vezetői megerősítették a 20 évvel ezelőtt aláírt, nemzetiségi óvoda, általános iskola és gimnázium oktatási egységét létrehozó együttműködési megállapodást.

Két évtizede találkozott a törvényi feltétel, a szülői igény és a szakmai háttér Pesterzsébeten és a német nemzetiségi önkormányzat koordinálásával megvalósult a német nemzetiségi köznevelés. Napjainkra a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvodában négy nemzetiségi csoport működik. A József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában első osztálytól nyolcadik osztályig tanulják a gyerekek a nemzetiségi anyaggal bővített német nyelvet, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium diákjai pedig – nyelvi eredményeiket tekintve – a legsikeresebbek között vannak az országban.

Az aláírások után a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda nemzetiségi óvodásainak tavaszbúcsúztató táncát, Ábrahám Tamás szavalatát, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Együttes klarinét együttesének produkcióját láthatta, hallhatta a nagyközönség. Őket a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 4.c osztálya, majd Mohácsi Benjámink ütős játéka követte. Utoljára a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Kamarakórusa lépett a színpadra.

A műsor után a színházterem előterében az elmúlt 20 évet felidéző kiállítást tekinthették meg az érdeklődők, majd a szórakozás vette át a főszerepet. A Csili udvarán hagyományőrző népi játékok és élő sramlizene várta a gyerekeket és szüleiket.

sz.a.
(fotó: Bajnoczi István, Balásházi Bálint)