Piros Katica csoport

Piros Katica csoport 2020

 Szabóné Kádár Katalin szakvizsgázott óvodapedagógus, Rékasiné Barek Csilla  óvodapedagógus, Kelemenné Lakatos Mónika dajka

Csoportunk létszáma 24 fő, vegyes életkorú gyermekek. Ezért egyik kiemelt feladatunk a közösségé alakítás, a kisebbek segítése, a gondoskodás, a „másság” elfogadása. Az újonnan érkező óvodások is „otthonra” lelnek a csoportunkban. A kulturált együttműködés, konfliktuskezelés tanítása, erősítése, a pozitív példa, kiemelése fontos számunkra.
Az egyéni bánásmód alkalmazása, a differenciált fejlesztés beépül mindennapi életünkbe. A jeles napok élményvilága megjelenik, a játéktevékenységünkben. Az ismeretek beépítése, sokoldalú tapasztalatszerzés útján valósul meg: közös kirándulások, bábszínház, Planetárium, könyvtár, közös programok a szülőkkel, kézműves délutánok.