Baross 79 Óvoda csoportjai

csoporttabla

Német nemzetiségi nevelés

Die Gruppe rosa Schmetterling – Rózsaszín Pillangó csoport
Die Gruppe gelber Sonnenstrahl – Sárga Napsugár csoport
Die Gruppe blauer Blauetieger – Mesebeli Kék Tigris csoport

Német nemzetiségi nevelés, mint a helyi óvodai program specialitása

A kétnyelvű nevelés alapelvei

A nemzetiségi csoportok küldetése a kétnyelvű nevelés tervezése, szervezése és gyakorlati megvalósítása. Céljait és feladatait csak a szülői házzal együttműködve oldhatja meg eredményesen. Ebből adódik, hogy a nemzetiségi csoportok programjaiban gyakran bekapcsolódnak a szülök. A különböző fesztiválokon, nemzetiségi programokon a szülök aktív közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás érdekében.. Hagyományos ünnepeink előkészületeit szintén közösen oldjuk meg. (Márton napi lampionok elkészítése, Adventi előkészületek, húsvéti tojásfestés). Karácsonykor, Anyák napján, Márton napon és évzáró ünnepélyeinken két nyelven köszöntik gyermekeink szüleiket, nagyszüleiket. A kisebbségi nyelvhez tartozó kultúra közvetítését, átörökítésében is fontos a szülök, nagyszülők segítő együttműködése. Nevelőmunkánk hatékonyságát a 3-7 éves gyermekek együttnevelése segíti.

A vegyes életkorú csoportban a nemzetiségi nevelés sikeressége

Biztosítja az egészséges fejlődéshez szükséges, életkornak megfelelő játék – és tanulási feltételeket. Játékban valósul meg a nyelvi fejlesztés.
Óvodapedagógusaink megfelelő irányítással nyitottabbá, empatikusabbá, a tevékenységek tartalmát pedig változatosabbá tették az óvodai mindennapokban
Biztosítja a nyelvi fejlesztés feltételeit. Az óvónő utánzása mellett érvényesül a nagyobb fejlettebb gyermekek hatása.

A cselekvésekbe, tevékenységekbe, játékba ágyazott nyelvi helyzetek élményt nyújtanak és megfelelő érzelmi telítettséget biztosítanak a nemzetiségi csoportba járó valamennyi gyermek számára. A nyelv iránti pozitív érdeklődést, ráhangolódást nyelvi élmények segítségével alakítjuk ki.A gyermek kíváncsisága és új iránti fogékonysága miatt az élmények feldolgozása során aktívan vesz részt a nyelvtanulásban. A kétnyelvű óvónők mellett a nagyobb gyermekek védő, óvó hatása csökkenti a kisebb gyermekekben a két nyelvhasználat okozta bizonytalanságot. A korai kétnyelvűség segíti a gyermekek kifejezőkészségének gyorsabb fejlődését, az egészséges alkalmazkodóképesség kialakulását és a problémamegoldó gondolkodásának fejlődését.

Az óvodai életkornak megfelelő mozgáskultúra elsajátítása, az egészséges életmód megalapozása, a környezet megismerése iránti fogékonyság az alapja annak, hogy a gyermek vidám, kiegyensúlyozott és tevékeny legyen a kétnyelvű környezetben.

A nemzetiségi nevelés programja önálló fejezetét alkotja óvodánk helyi nevelési programjának, úgy hogy alapkoncepcióját a J.E.K. helyi program határozza meg. A kétnyelvű nevelés célkitűzései és feladatai a Játék, az Egészséges életmód kialakítása és a Környező világ megismerése tükrében valósul meg.