Óvodai dolgozókra vonatkozó eljárásrend

 • Az óvoda dolgozói csak egészségesen jöhetnek az óvodába dolgozni.
 • A reggeli testhőmérséklet kontroll minden dolgozónál kötelező. Amennyiben a hőmérséklet a normál határérték felett van, a felelős dolgozó jelenti a vezetőnek. Ebben az esetben az érintett dolgozó nem veheti fel a munkát!
  Felelős: vezető által kijelölt dolgozó
 • Amennyiben a dolgozó családjában új típusú koronavírusra utaló megbetegedés fordul elő haladéktalanul jelentési kötelezettsége van a vezető felé, aki fenntartói utasításnak megfelelően jár el. (jelenti a megbetegedést)
  Felelős: minden alkalmazott
 • A dolgozóknak a munkáltató 3 db mosható maszkot és gumikesztyűt biztosít, aminek használata nem kötelező, de javasolt Pl: szülővel való találkozáskor, a dolgozó maga gondoskodik a szájmaszk fertőtlenítéséről, higiéniájáról.
  Felelős: Óvodavezetés
 • A dolgozó részére a munkáltató biztosítja a kézfertőtlenítőt, amit az óvodába lépéskor a dolgozónak a fali adagolóból kötelező használni.
  Felelős: Tisztítószer felelős kollega
 • Az óvodában a dolgozóknak  minden munkakörben munkavégzés előtt át kell öltözni, (az intézmény által biztosított védőruha, munkaruha,  formaruha használata kötelező) ennek célja a kintről érkező fertőző hatások minimalizálása, kizárása. Az intézményben használt ruha megfelelő tisztítása az intézményben történik a higiénia érdekében.
  Felelős: minden alkalmazott 
 • A munkatársak a nap folyamán tevékenységhez kötődően, több alkalommal kezüket szappanos vízzel – piktogramos leírásnak megfelelően mely a felnőtt mosdókban került elhelyezésre – szakszerűen kötelesek megmosni és fertőtlenítővel fertőtleníteni.
  Felelős: minden alkalmazott
 • Mindkét óvodában kihelyezésre kerül a dolgozók részére a fertőtlenítő gél – helye konyha. A mosdóhelyiségekben fertőtlenítő kézmosó áll rendelkezésre. (fali adagoló)
  Felelős: tisztítószer felelős kollega
 • Papírkéztörlőt a munkáltató biztosít!
  Felelős: csoportos dajka
 • Az óvoda csoportszobáinak, mosdóhelyiséginek, reszortterületek napi takarítását a dajkai munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően fokozottan, az előírt fertőtlenítő szerekkel (hypó, domesztos) kell elvégezni! A takarításhoz a munkáltató biztosítja a fertőtlenítőszert és a védőkesztyűt (vastag gumikesztyű)
 • A fokozott higiéniai feladatok kiegészülnek az alábbi feladatokkal:
 • reggel asztalok, székek fertőtlenítése
 • szülők érkezése után ajtók, kilincsek, kódtábla fertőtlenítése
 • játéktevékenység után használatra kerülő asztalok, székek, játékok napi fertőtlenítése
 • gyermektörölközők heti cseréje, mosása, vasalása
 • fogmosó eszközök napi fertőtlenítése
 • fésűk napi tisztítása, fertőtlenítése
 • gyermekek ruházatának elkülönítése, napi cseréje- szülővel együttműködve
 • ágynemű heti cseréje – szülővel együttműködve
 • gyermekek távozása után gyermeköltöző szekrények fertőtlenítése
  Felelős: csoportos dajka
 • A gyermekek által használt edények fertőtlenítő tisztítása
  Felelős: konyhai dolgozó
 • Az udvari homokozók, ütéscsillapító homok felfrissítése, homokfrissítés, takaróponyvák beszerzése
  Felelős: vezetőség
 • Homokozók heti felásása, takarása
  Felelős: kertész – karbantartó
 • Udvari játszóeszközök napi slagolása mielőtt a gyermekek használatba veszik
  Felelős: kertész- karbantartó