Már 292017
 

,,Az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs csoportja évek óta végzi Környezetvédelmi Oktatóprogramját, melynek keretében fővárosi nevelési-oktatási intézményekben tart környezetvédelmi, szemléletformáló tanórákat/foglalkozásokat, előadásokat. A környezettudatos szemléletmód kialakítását minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni, hogy minél hatékonyabban váljon a hétköznapok gyakorlatává, életmóddá. Ennek fontosságát és szükségszerűségét ismerte fel az FKF Nonprofit Zrt. Edukációs csoportja és építette be a Társaság tevékenységébe.”

Óvodánkba is ellátogattak a FKF Zrt. munkatársai, hogy bemutassák miért szükséges, hogy a keletkező hulladékot szelektíven gyűjtsük.  Fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő generáció már óvodás korban megismerkedjen a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás személetével. Pedagógiai programunknak is egyik kiemelt területe a külső világ tevékeny megismerése. A délelőtti foglalkozás interaktív volt, a gyerekek is részesévé váltak a szelektálásnak: a ,,játék kukába” ők dobhatták ki a szemetet. És hogy melyik kukába mit kell dobni? Ebben egy kis mondóka segítette  őket.

A közös délelőttöt egy mese zárta, amiben Szeli a Kukásautó egy napját ismerhettük meg.

Pap Eszter
német nemzetiségi óvodapedagógus