Kék Delfin csoport

 

DSCN0681

Birinyi Mária
óvodapedagógus
Varga Márta
dajka
Orosz Marianna
óvodapedagógus

 

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni,
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”
(Szabó Magda)

delfin

Legfontosabb célkitűzésünk: a gyermekek harmonikus fejlesztése a néphagyomány ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével. A hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása.

Tanulni és tanítani szeretnénk őseink bölcsességét, hazaszeretetét, humanizmusát, ami magában foglalja a másság elfogadását, a munka becsületét, a közösségért való tenni akarást. A népi hagyományok ápolása áthatja az egész óvodai nevelésünket, jelen van a mindennapok gyakorlatában.

A Kék Delfin csoportban a néphagyományőrzés átsző minden gyermeki tevékenységet, a hagyományok ápolása áthatja óvodai tevékenységünk egész folyamatát. A néphagyomány ápolás gazdag eszközrendszerével segítjük elő a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását. Fontosnak tartjuk a gyermekek testi- lelki gondozását, védelmét. Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra. A játékra alapozva szervezzük meg a különböző tapasztalatszerzési, tanulási lehetőségeket. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a magyar nyelv alapjait az óvodában rakjuk le. Nemzeti kultúránk megőrzéséhez magyar népdalok, népzene megismertetésével járulunk hozzá. Célunk, hogy a gyermekek a családi és óvodai nevelés eredményeként az óvodáskor végére megszerezzék mindazon készségeket, képességeket, jártasságokat, amelyek az iskolai tanuláshoz elengedhetetlenek.